February 2015 ~ LAKSHYAVEDH INSTITUTE OF LEADERSHIP AND EXCELLENCE

22 February 2015

हमखास यशाचा फॉंर्म्युला - अतुल राजोळी

देवाने आपणा सर्वांना जवळजवळ समान शारिरीक क्षमता आहेत, बौध्दिक क्षमतासुध्दा दिलेल्या आहेत, म्हणजेच आपल्या सर्वांचं हार्डवेअर जवळजवळ सारखच आहे परंतु प्रश्न आहे तो फक्त त्यात इंस्टॉल करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरचा. ते बरोबर आहे की चुकीचं? जर सॉफ्टवेअर इंस्टॉल करायचंच असेल तर आपण यशस्वी लोकांच्या डोक्यात इंस्टॉल केलेल्या सॉफ्टवेअरबद्दल आधी माहीत करुन घेतलेले बरं. त्याच सॉफ्टवेअरचा जर आपणसुध्दा वापर केला तर आपण त्यांनी मिळविलेल्या यशाची पूनरावृत्ती करु शकतो. मी स्वतःला सतत एक प्रश्न विचारला, तो म्हणजे, 'हमखास यश मिळवण्यासाठी कुठला फॉंर्म्युला आहे का?' 'यशस्वी माणसं कुठला समान मार्ग वापरतात ज्यातून त्यांना जे पाहिजे ते मिळतं?'

बर्‍याच आदर्श व्यक्तिमत्त्वांचा अभ्यासपुस्तकंप्रशिक्षण व मुलाखाती इत्यादी मधून माझ्या असं लक्षात आलं कीजरी यशस्वी माणसं वेगवेगळ्या क्षेत्रातील असलीत्यांची ध्येय व ते साध्य करण्याचे आराखडेदेखील वेगवेगळे असले तरी त्यांच्यामध्ये काही तरी समान आहेचआणि ते असं : सर्व यशस्वी माणसं त्यांना जे पाहिजे आहे ते मिळविण्यासाठी एका विशिष्ट क्रमामध्ये विशेष अशी पावलं उचलतात. मी या पावलांच्या क्रमाला हमखास यशाचा फॉंर्म्युला असं म्हणतो.
तुम्हाला यशस्वी उद्योजक व्हायचं असो वा गुंतवणू़कदारशिक्षक वा उत्कृष्ट विक्रेतावकील वा सी. ए. हा फॉंर्म्युला तुम्हाला नक्कीच उपयुक्त ठरेल. हा फॉंर्म्युला म्हणजे चार महत्त्वाच्या पायर्‍या आहेत.

पहिली पायरी: तुमचं ध्येय स्पष्ट करा.
तुम्हाला पाहिजे ते मिळविण्यासाठी, पहिली पायरी म्हणजे तुम्हाला नेमकं काय पाहिजे आहे ते माहिती असणं.  परंतु बर्‍याच लोकांना त्यांना जे पाहिजे आहे ते मिळत नाही कारण त्यांना नेमकं काय पाहिजे आहे हेच त्यांना माहिती नसतं. बरेच लोक म्हणतात की त्यांना यशस्वी व्हायचं आहे, पण त्यांना जर विचारलंत की म्हणजे नेमकं काय? तर बर्‍याच जणांचं उत्तर असतं 'नक्की काय ते माहित नाही' किंवा काही तरी ढोबळ उत्तर असतं 'मला सुखी व्हायचं आहे', 'मला खूप पैसा कमवायचा आहे', 'मला माझ्या सर्व अडचणींवर मात करायची आहे', वगैरे वगैरे. आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जोपर्यंत आपल्याला आपलं ध्येयंच माहीत नाही तोपर्यंत आपल्याकडील क्षमतेचा, वेळेचा व इतर साधनसामुग्रीचा वापर कसा करावा हेच आपल्याला कळणार नाही. यशस्वी माणसांचा हा सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म असतो असं मला प्रकर्षाने जाणवलं. त्यांना नेमकं काय पाहिजे आहे, भविष्याबद्दलची त्यांची संकल्पना त्यांच्या मनामध्ये स्पष्टपणे कोरली गेलेली असते. त्यांची ध्येयं निश्चित व नेमकी असतात आणि म्हणूनच त्या दिशेने ते प्रयत्न करतात. सचिन तेंडुलकरला त्याच्या लहानपणापासून एकच माहीत होतं 'मला भारतासाठी क्रिकेट खेळायचं आहे. बस्स', भविष्याबद्दलचं त्याच्या मनातील चित्र हे स्पष्ट होतं आणि म्हणूनच तो रात्रंदिवस फक्त एक गोष्ट जगायचा ती म्हणजे 'क्रिकेट'. त्यामुळेच तो भारताचा मास्टर ब्लास्टर आहे. याचप्रमाणे जर इतर यशस्वी माणसांचा अभ्यास केला तर हीच समान बाब जाणवते की त्यांची ध्येयं ही स्पष्ट होती. आमच्या 'लक्ष्यवेध' प्रशिक्षणक्रमामध्ये, माझा हाच प्रयत्न असतो. लोकांना नेमकं काय पाहिजे आहे याचं स्पष्ट चित्र त्यांना बघायला लावणं व ते नेमक्या शब्दात कागदावर मांडणं. आपल्या मेदूंला नेमक्या शब्दात सूचना मिळाल्या की त्याची कार्यक्षमता किती तरी पटींनी वाढते.

दुसरी पायरी: ध्येयं साध्य करण्यासाठी आराखडा तयार करा.
जर आपली ध्येयंच स्पष्ट नसतील तर ती साध्य करण्यासाठी आराखडा कसा काय बनविणारकंपनीचा टर्नओव्हर पाच कोटी करण्यासाठीचा आराखडापन्नास कोटी करण्यासाठीचा आरा़खडा हा वेगवेगळाच असतो परंतु तो तेव्हाच आपण तयार करु शकतो जेव्हा आपलं ध्येयं स्पष्ट असेल. पण आराखडा बनविणं म्हणजे नेमकं कायआराखडा बनविणं म्हणजेच तुमचं ध्येयं साध्य करण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या कृतींची क्रमवार मांडणी करणं. उदाहरणार्थ: जर तुम्हाला अंधेरी ते चर्चगेट प्रवास करायचा असेल तर तुम्हाला काही गोष्टी क्रमवारपणे कराव्याच लागतील. तुम्हाला आधी अंधेरी स्टेशनवर येऊन तिकीट काढावं लागेलमग प्लॅटफॉर्मवर जावं लागेलट्रेन पकडावी लागेल व चर्चगेट स्टेशनवर उतरावं लागेल. ह्या क्रमवार कृती तुम्हाला कराव्या लागतील. तुमचं ध्येयं साध्य करण्यासाठी जो आराखडा बनवाल त्याचा क्रम खूप महत्त्वाचा आहे व आराखडा बनविण्याआधी योग्य संशोधन केलं पाहिजे व मगच आराखडा तयार केला पाहिजे. आराखडा लेखी स्वरुपात कागदावर उतरवावा.

तिसरी पायरी: आराखडयाशी संलग्न कृती करा.
तिसरी पायरी म्हणजे आपलं ध्येयं साध्य करण्यासाठी आपल्या आराखड्याशी संलग्न कृती करणं होय. हीच पायरी आपल्याला आपल्या ध्येयाच्या जवळ घेउन जाते. यशस्वी माणसं व फक्त स्वप्नं बघणार्‍यांमध्ये जर कुठला फरक असेल तर तो म्हणजे संलग्न 'कृती'. बर्‍याच सुरक्षित व हुशार माणसांना माहीत असतं की आपणास काय केलं पाहीजेकसं केलं पाहिजे पण ते कृती करतच नाहीत. ते म्हणतात ना, 'कळतं पण वळत नाही'. आपल्याला खरोखरच जर आपलं ध्येय साध्य करायचं असेल तर कृती ही केलीच पाहीजे. तुम्हाला अशी व्यक्ती माहीत आहे काजी तुमच्यापेक्षा कमी गुणवान आहे पण तुमच्यापेक्षा जास्त यशस्वी आहेजर उत्तर हो असेल तर लक्षात घ्याजरी तुम्ही त्या व्यक्तीपेक्षा हुशार असलात तरी त्या व्यक्तीने तुमच्यापेक्षा जास्त कृतीवर भर दिला असणार. संलग्न कृती करण्यासाठी मानसिक व शारीरिकरीत्या सक्षम असणं अत्यंत आवश्यक असतं. आपल्या भावनांवर ताबा मिळवूनजोशात व आत्मविश्वासाने ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करणं गरजेचं आहे.

चौथी पायरी : अपयशातून शिका
जेव्हा आपण आपल्या आराखड्यानुसार संलग्न अशी कृती करतो तेव्हा फक्त दोन गोष्टी घडण्याची शक्यता असते. एक: तुम्ही ध्येयाच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करता किंवा ध्येय साध्य करता आणि दोन: तुम्हाला अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीतकाही तरी अनपेक्षित घडतं. आपल्यातले बरेच लोक याला 'अपयशअसं म्हणतात! अपयश सर्वांच्या आयुष्यात येतं का?  हो अर्थातच. तुम्ही मला एक यशस्वी माणूस शोधून दाखवा ज्याने कधी अपयश अनुभवलं नाही. उलट तुमचा जेवढा कृतीवर भर जास्त तेवढं अपयशाचं प्रमाण जास्त आणि म्हणूनच माझ्या संशोधनामध्ये मला असं आढळून आलं की माणूस जेवढा यशस्वी,त्याच्या आयुष्यात अपयशाचं प्रमाण तेवढंच जास्त.

अपयशाला तोंड देण्याचे तीन पर्याय :

पर्याय क्रमांक एक: कारण देणंआरोप प्रत्यारोप करणं व सोडून देणं. काही माणसं अपयश मिळालं की इतर गोष्टींना कारणीभूत ठरवतात किंवा इतरांवर अपयशाचं खापर फोडतात. त्यांना वाटतं की ध्येय साध्य करणं त्यांच्यासाठी खूप कठीण आहे. ते निराश होतात व पुन्हा कृती करण्याच्या भानगडीतच पडत नाहीत. ते म्हणतात, "मी प्रयत्न केला व फसलो आता पुन्हा नाही".

पर्याय क्रमांक  दोन: त्याच कृतीची पूनरावृत्ती करणं. ही माणसं प्रयत्नशील माणसं असतात. अपयशानंतरसुध्दा गप्प बसत नाहीत व पुन्हा प्रयत्न करतात. त्यांना असं वाटतं 'आपण जास्त कसोशीने प्रयत्न करुयाजास्त मेहनत करुया व आधी केलेली कृती पुन्हा करुया'. जर आपण एकाच कृतीची पुनरावृत्ती केली व प्रत्येक वेळी वेगळा परिणाम अपेक्षित केला तर तो निव्वळ मूर्खपणा ठरेल. जर आपण तेच केलं जे आधी केलं होतं तर आपल्याला तेच मिळेल जे आपल्याला आधी मिळालं होतं.

पर्याय क्रमांक तीन: शिकाआराखडयात योग्य बदल करा आणि कृती करा.
हा पर्याय जो सर्व यशस्वी माणसं वापरतात. जेव्हा ते आपलं ध्येय साध्य करीत नाहीत तेव्हा ते त्याला 'अपयशमानत नाहीत. ते त्यातून नवीन काही तरी शिकतात. ते शिकतात की त्यांनी तयार केलेला आराखडा परीणामकारक नव्हता किंवा त्यांच्या कृतीमध्ये कुठे तरी कमतरता होती. नवीन शिकवण घेऊन ते आपल्या आराखड्यामध्ये योग्य ते बदल करतात व पुन्हा कृती करतात.

जर पुन्हा ते अपयशी झाले तर त्यातून ते पून्हा नवीन काही तरी शिकतातआराखड्यात योग्य ते बदल करतात आणि त्याप्रमाणे कृती करतात. असं ते तोपर्यंत करतातजोपर्यंत त्यांचं ध्येयं साध्य होत नाही. ध्येय साध्य करण्यासाठी ते सर्व काही करतात.

मित्रांनोआपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की जेव्हा जेव्हा आपणास यश मिळत नाही तेव्हा तेव्हा आपल्याला त्यातून नवीन काही तरी शिकलं पाहीजे. आपल्या प्रयत्नांमध्ये बदल केले पाहीजेतजोपर्यंत आपलं ध्येयं साध्य होत नाही तोपर्यंत! असं म्हंटल जातं की थॉमस एडीसनने विजेच्या बल्बचा शोध लावण्यासाठी एकूण १०,००० वेळा प्रयत्न केले. जेव्हा त्याला त्याबाबत विचारण्यात आलं तेव्हा त्याचं म्हणणं होतं की'प्रत्येक अयशस्वी प्रयत्नानंतर मी माझ्या पध्दतीमध्ये बदल केला व माझं ध्येय साध्य झालं. पहिल्या ९९९९ प्रयत्नांतून मी बल्ब कसा बनविला जात नाहीहे शिकलो!'

मित्रांनोतर हा होता 'हमखास यशाचा फॉर्म्युलायातील चार पायर्‍या नक्कीच तुम्हाला जे पाहिजे आहे ते मिळवून देण्यास मदत करतीलअशी आशा करतो.

हमखास यशाचा फॉर्म्युला :
१) तुमचं ध्येय स्पष्ट करा.
२) ध्येय साध्य करण्यासाठी आराखडा तयार करा.
३) आराखड्याशी संलग्न कृती करा.
४) अपयशातून शिका.

- अतुल राजोळी

11 February 2015

केल्याने होत आहे रे... आधी केलेची पाहिजे! Just do it! - अतुल राजोळी

नमस्कार मित्रांनो,
माझे गुरू डॉ. डेव्हीड लिंकन, ज्यांच्याकडून मी NLP शिकलो, त्यांनी मला यशाचा एक जबरदस्त कानमंत्र दिला. त्यांनी मला सांगितले की, "To be successful you need to follow a simple formula for success... 'Just do it'...!" हा फॉर्म्युला ऐकून मी सुरुवातीला थोडासा चक्रावलो! मी सरांना म्हटलं की, "Sir, is it really a formula for success? As far as I know it's a tagline of NIKE!" आम्ही दोघेही हसलो. मग सर म्हणाले की, "अतुल, सृष्टी फक्त अशाच माणसांना मदत करते जे कृती करतात. सृष्टीची कृपादृष्टी जे आपण करतो त्यावर असते, जे आपण जाणतो त्यावर नव्हे! हा फंडा समजायला फार सोपा आहे परंतु बरीच माणसं बरंच काही करतात परंतु त्यांना जे खरोखर हवे आहे त्या दिशेने कृती मात्र करत नाही. प्लॅनिंग करणं नक्कीच महत्त्वाचं आहे. परंतु बरीच माणसं फक्त प्लॅनिंग करतात, विचार करण्यात बराच वेळ घालवतात. आणि कोणत्या तरी मुहूर्ताची वाट पाहत बसतात. त्यांना असं वाटतं की, योग्य वेळेवर आपण कृती करू. आणि योग्य वेळ त्यांच्या आयुष्यात कधी येत नाही आणि यशापासून ते वंचित राहतात! या उलट कृती केल्याने आपल्या विचारांना चालना मिळते, आयुष्याला ऊर्जा प्राप्त होते व आपल्या आजूबाजूला  सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. त्यामुळेच आपल्याला परिणाम प्राप्त होतात." मित्रांनो आजपासून जवळजवळ चार वर्षांपूर्वी सरांनी मला दिलेल्या या मंत्राला मी प्रामाणिकपणे आचरणात आणलं. मी आणि बॉर्न टू विनच्या आमच्या संपूर्ण टीमने आतापर्यंत नेहमी जास्तीतजास्त कृतीवर भर दिला. मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की, जे परिणाम आम्हाला प्राप्त झाले ते खरोखरच जबरदस्त आहेत. 'Just do it...!' या साध्या व सोप्या मंत्राचा इतका फायदा होईल हे त्या वेळी मला जाणवलं नव्हतं.
मित्रांनो, आज माझ्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की, कृतीमध्ये प्रचंड ताकद आहे. यश मिळवण्यासाठी कृती करणं अत्यावश्यक असतं. आपल्याकडे जगातील सर्व ज्ञान असेल परंतु आपण काही कृतीच केली नाही व त्या ज्ञानाचा वापरच केला नाही तर काय उपयोग? जर आपली स्वप्नं मोठी आहेत, ती स्वप्नं साकार करण्याची क्षमतादेखील आहे. परंतु ती स्वप्नं वास्तवात उतरवण्यासाठी आवश्यक कृतीच आपण केली नाही तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला त्याचा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा आहे. बर्‍याच वेळा तो असा विचार करतो की, मी त्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे. परंतु तो काहीच करत नाही. तर त्याला काय प्राप्त होईल? `काहीच नाही`.
BMW ही एक उत्कृष्ट कार आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. पण ती कार फक्त शोरूम किंवा गॅरेजमध्ये पडून असेल तर त्या कारचा काय फायदा? जोपर्यंत कोणी तरी त्या कारमध्ये बसून तिचं इंजिन सुरू करत नाही तोपर्यंत त्या कारच्या खर्‍या क्षमतेला काही अर्थ नाही. जेव्हा कारचं इंजिन सुरू असेल आणि ती वेगात पुढे जात असेल तेव्हाच त्या इंजिनचा वापर होईल  व इतर माणसं त्या कारला डोळे विस्फारून पाहतील!

कृतीमुळे सकारात्मक उर्जा निर्माण होते
बहुतांश माणसं जी आपल्या खर्‍या क्षमतेचा कधीच ठाव घेत नाहीत, त्यांच्याकडे स्वप्नंच नसतं किंवा जर स्वप्नं असेल तर ते साकार करण्यासाठी ते कृतीच करत नाहीत. जगातील प्रत्येक माणसामध्ये प्रचंड क्षमता आहे.
यातील बरीच माणसं आपल्या खर्‍या क्षमतेचा ठाव घेतल्याशिवायच संपूर्ण आयुष्य जगतात. बरीच माणसं संपूर्ण आयुष्यभर असं काही करतात जे त्यांना अजिबात आवडतच नाही. बरीच माणसं आपल्या मनाविरुद्ध आयुष्य जगातत. त्यांना जाणवत असतं की, आपल्यामध्ये काही तरी असामान्य दडलेलं आहे परंतु कोडं कधीच उलगडत नाही. अशा व्यक्तींना वाटत असतं की, "माझ्याकडे खूप पैसे असते तर किती बरं झालं असतं.", "मला चांगली नोकरी मिळाली असती तर फार छान झालं असतं", "माझं शिक्षण जास्त झालं असतं तर मी प्रगती करू शकलो असतो. "अशा व्यक्तींच्या फक्त बर्‍याच इच्छा असतात. परंतु त्या इच्छांचं रूपांतर स्वप्नांमध्ये व ध्येयांमध्ये ते करत नाहीत व त्याला अनुसरुन ते कृती कधीच करत नाहीत. कृतीमुळे सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते कृती केल्याने आपली देहबोली बदलते. आपण उत्साही बनतो. आपली मन:स्थिती टवटवीत होते. एक उदाहरण पाहू या, आपण कधीतरी संध्याकाळी दमून भागून घरी येतो. दिवसभराच्या दगदगीमुळे शारीरिक व मानसिकरीत्या प्रचंड थकवा आपल्याला जाणवत असतो. आपण घरी आल्या आल्या झोपण्यासाठी गादीवर आडवे व्हायच्या मन:स्थितीत असतो आणि अचानक आपल्याला एक फोन येतो आणि आपल्याला सांगण्यात येतं की जो प्रोजेक्ट आपण बर्‍याच दिवसांपासून मिळवण्याच्या प्रयत्नात होतो तो आपल्याला मिळणार आहे आणि त्यासाठी दोन दिवसांत रिपोर्ट सबमीट करावा लागणार आहे. हे कळताच क्षणी आपला आनंद गगनात मावत नाही, आपला थकवा कुठल्या कुठे निघून जातो. आपण चटकन फ्रेश होतो, कपडे बदलतो व आपल्या सहकर्मचार्‍यांना फोन करून ही आनंदाची बातमी सांगतो. आपली देहबोली बदलते. आपण पुढच्या दोन दिवसांसाठी आपली कृती योजना बनवतो व रिपोर्ट तयार करण्याच्या तयारीला लागतो. आपण आपोआपच सकारात्मक मन:स्थितीत येतो. नकारात्मक मन:स्थिती व थकवा कुठल्याकुठे उडून जातो!
कृतीमुळे भीती दूर होते!
बरीच माणसं कृती न करण्यामागचं कारण असतं अपयशाची भीती! भीतीला इंग्रजीमध्ये FEAR म्हणतात. FEAR चा माझ्या मते अर्थ पुढील प्रमाणे असला पाहिजे. 'False Enemy Appearing Real' म्हणजेच भीती म्हणजे आपला असा शत्रू तो खरा अस्तित्वातच नसतो परंतु आपल्या मनात त्याचे असे रक्तरंजित चित्र आपण निर्माण करतो की, तो खरा वाटू लागतो. या स्वकल्पित शत्रूला आपण एवढे घाबरतो की, आपण कृती करत नाही. विरोधाभास असा की, भीतीवर मात करण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे कृती!
आपल्या मनात कोणतीही भीती ही अजाणतेपणामुळे किंवा भूतकाळातील वाईट अनुभवांमुळे निर्माण झालेली असते. आपण जेव्हा कृती करतो तेव्हा आपण काही ना काही परिणाम साध्य करतो व त्यातून अनुभव निर्माण करतो. या अनुभवमुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो व भीतीचा अंत होतो. या उलट आपल्याला एखाद्या गोष्टीच्या भीतीने पछाडले असताना आपण काहीच कृती करत नाही तेव्हा आपला अजाणतेपणा आणखी वाढतो, त्यामुळे आपला आत्मविश्वास आणखी ढासळतो व भीती आणखी वाढते.
मित्रांनो, माझा एक अनुभव मला इथे सांगावासा वाटतो. मला पाण्याची प्रचंड भीती वाटायची. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे मला पोहता येत नाही. माझ्या पाण्याच्या भीतीमध्ये आणखी भर पडली जेव्हा माझ्या एका चांगल्या मित्राचं तलावात बुडून निधन झालं. माझी पाण्याबद्दलची भीती दिवसेंदिवस वाढू लागली. मी त्यावर काही कृतीदेखील केली नाही. एक दिवस मी मुद्दाम पाण्याची भीती दूर करायचं ठरवलं. लाईफ जॅकेट घालून मित्रांच्या मदतीने तलावात उतरलो व पाण्यात पोहण्याचा अनुभव घेतला. सुरुवातीला अक्षरश: माझी फाफरली होती. परंतु थोड्या वेळानंतर मी एंजॉय करत होतो. आता मला पाण्याची भीती वाटत नाही !
माझ्या अनुभवारून मी ठामपणे सांगू शकतो की, भीती वाटली की बिनधास्तपणे कृती करा.
कृतीमुळेच परिणाम साध्य होतात
कृतीमुळे काही ना काही परिणाम साध्य होतोच मग तो अपेक्षित परिणाम असेल किंवा अनपेक्षित. कृती केल्यावर काहीच परिणाम साध्य झाला नाही असं होणारच नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या विक्रेत्याने आपलं प्रेझेंटेशन ग्राहकासमोर केल्यानंतर ग्राहक `हो` तरी म्हणतो किंवा काही तरी कारण सांगून टाळाटाळ करतो.
परंतु सांगायचा मुद्दा हा आहे की, सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम साध्य होतोच.
यशस्वी माणसं सतत कृती करतात. त्यांना अपेक्षित परिणाम साध्य झाल्यानंतर पुढील उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी कृती करतात. जर त्यांना अपेक्षित परिणाम साध्य झाले नाहीत तर परिणामांचं आणि कृतीचं विश्लेषण करतात व आपल्या कृतीमध्ये योग्य तो बदल करून पुन्हा कृती करतात. अपेक्षित परिणाम साध्य होईपर्यंत आपल्या कृतीमध्ये सतत बदल करतात !
कृती करण्याची योग्य वेळ कोणती?
आज, आत्ताच मुहूर्त टाळू नका!
कृतीचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे चालढकल करणं!
बर्‍याच माणसांना ठाऊक असतं की, आपण काय केलं पाहिजे परंतु ते कृती करण्यासाठी चालढकल करत असतात. चालढकल करण्यामागची बरीच कारणं आहेत. प्रमुख कारण भीती हेच असलं तरी आळशीपणा हादेखील कृतीच्या आड येत असतो. कृती करण्याच्या आड काहीही येऊ दे, भीती किंवा आळशीपणा, या दोन्ही गोष्टींना झटकण्यासाठी मुहूर्ताच्या शोधात राहू नका! मला विचाराल की कृती करण्याची योग्य वेळ कोणती? मीं म्हणेन की, आत्ता हीच वेळ आहे कृती करण्याची. आत्ता, ह्याच क्षणी आपण ताबडतोब कृती केली पाहिजे. जास्त विचार करू नका. आत्ता तडक उठा आणि कामाला लागा. लक्षात ठेवा, कृती केल्यानेच सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, कृतीमुळेच भिती नाहीशी होते आणि कृतीमुळेच परिणाम साध्य होतात. म्हणूनच आत्ता ह्या क्षणाचा मुहूर्त टाळू नका!
खालील पायर्‍या आपल्याला आत्ता ह्या क्षणी कृती करण्यासाठी प्रेरक ठरतील.
१) एक कागद घ्या आणि पेन घ्या आणि अशा पाच कृती लिहा ज्या बर्‍याच लहानात लहान कृती असेल्या तरी चालेल. एखादा फोन कॉल, ई-मेल, पुस्तक वाचणं, एखादं ताटकळत राहिलेलं काम. काहीही असो. कमीत कमी पाच कृतींची यादी बनवा.
२) उठा, आता एक-एक काम एका मागोमाग एक सरळ करून टाका. आज दिवस संपण्याच्या आत कमीत कमी एक गोष्ट तरी करून टाका. (नाही तर मी तुमच्या स्वप्नामध्ये येऊन त्रास देईन !!!)
Just do it!
केल्याने होत आहे रे... आधी केलेची पाहिजे!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites