November 2009 ~ LAKSHYAVEDH INSTITUTE OF LEADERSHIP AND EXCELLENCE

23 November 2009

लक्ष्यवेधः ध्येयनिश्चिती ते ध्येयपूर्ती

लक्ष्यवेधः ध्येयनिश्चिती ते ध्येयपूर्तीआज जगात संधींचा तुटवडा नाही. आजच्याइतकं संधींनी भरलेलं जग पुर्वी कधीच नव्हतं एखाद्या व्यक्तीकडे कार्यक्षमता असेल व यशस्वी होण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल तर ती व्यक्ती भविष्यात नक्कीच यश मिळवू शकेल. जगातील अर्थव्यवस्थेमध्ये व व्यक्तीच्या वैयक्तीक आयुष्यात चढ्-उतार हे होतच असतात, परंतु आपण ज्या युगात प्रवेश करत आहोत ते पुर्वीच्या युगांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्तं सुख समृधींनी भरलेले आहे. तज्ञांचं असं म्हणणं आहे की पुढील काही वर्षांमध्ये भारतातील श्रीमंत माणसांचे प्रमाण झपाट्याने वाढणार आहे. यामध्ये प्रमुख समावेश असेल तो आजच्या सर्वसामान्य माणसांचा. आज ज्या व्यक्ती सर्वसामान्य माणसांच्या वर्गामध्ये गणली जातात, या वर्गामधील निश्चयी माणसे स्वतःचे भाग्य या संधींनी भरलेल्या युगामध्ये नक्की बदलु शकतात. सर्वसामान्य माणसांना जर या संधीचा स्वतःसाठी फायदा करुन घ्यायचा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट तत्वे, कौशल्ये व प्रवृत्ती त्यांनी आत्मसात करणे आवश्यक आहे. गरज आहे ती फक्त एका स्पष्ट व आव्हानात्मक लक्ष्याची. हो लक्ष्य!याच संधीचा विचार करुन बॉर्न टू विन ही संस्था घेउन येत आहे, लक्ष्यवेध, अकरा आठवड्यांचा एक असा प्रवास जो तुम्हाला तुमचे लक्ष्य ठरविण्यासच नव्हे, तर ते साध्य देखिल करण्यास प्रभावशाली मार्गदर्शन करेल. ज्या मध्ये लक्ष्य साध्य करण्यास उपयोगी असणार्‍या तत्वांचे, कौशल्यांचे व प्रवृत्तीचे परिणामकारक प्रशिक्षण दिले जाते. लक्ष्यवेध प्रशिक्षणक्रमाचे दर आठवड्याला दोन तासाचे एक सत्रं, अशी एकूण ११ सत्रे घेण्यात येतात. प्रत्येक सत्रात शिकवलेली तत्वे व कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थींना कृतीमय गृहपाठ दिला जातो, ज्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रांचा समावेश असतो. गृहपाठ पुर्ण करण्यासाठी फॉलो-अप दिला जातो. लक्ष्यवेध या कार्यक्रमातील विषय पुढील प्रमाणे आहेत, ध्येयनिश्चिती, ध्येयसिध्दीचा सिध्दांत, गो-गेटर प्रवृत्ती, टाईम मॅनेजमेंट, कॉल फॉर चेंज, मानवी स्नेहसंबंध, गो-गीवर प्रवृत्ती इ. लक्ष्यवेध प्रशिक्षणक्रम हा दोन भागांमध्ये विभागलेला असुन, प्रशिक्षणक्रमातील पुर्वार्धात प्रशिक्षणार्थी त्याचं लक्ष्य ठरवतो व ते साध्य करण्यासाठी आराखडा तयार करतो, व प्रशिक्षणक्रमातील उत्तरार्धात प्रशिक्षणार्थी त्याच्या दुरगामी लक्ष्याशी निगडीत एक आव्हानात्म्क लक्ष्य एका महीन्यात साध्य करण्यास पेटून उठतो. लक्ष्यवेध प्रशिक्षणक्रमाच्या ११ आठवड्याच्या प्रवासात प्रशिक्षणार्थी लक्ष्यसिध्दीच्या सहा महत्वाच्या पायर्‍या पार करतो.


लक्ष्यसिध्दीच्या सहा महत्वाच्या पायर्‍या:लक्ष्यवेध कार्यक्रमाचे प्रशिक्षक श्री. अतुल राजोळी आहेत. अतुल स्वतः कंप्युटर इंजिनीयर असुन, प्रशिक्षण क्षेत्रात गेली ४ वर्षे कार्यरत आहेत. ते सर्टीफाइड एन. एल. पी. प्रॅक्टीशनर व हिप्नो-थेरेपीस्ट आहेत. तसेच ते प्रशिक्षीत माइंड व मेमरी प्रशिक्षक सुध्दा आहेत. त्यांची बेधडक व मनोरंजक संभाषण शैली त्यांच्या कार्यक्रमाची खास वैशिष्टे.

लक्ष्यवेधच्या सेमिनारला मुंबईत उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. लक्ष्यवेध कार्यक्रम आपणास कसा फायदेशीर ठरु शकेल हे जाणुन घेण्यासाठी लक्ष्यवेधच्या फ्रि सेमिनारला जरुर उपस्थित रहा. पुढील सेमिनार कधी आहे हे जाणुन घेण्यासाठी संपर्क साधा: 22939377/78, 9869120130, 9821898171.
वेब साईटः http://www.born2win.in/

लक्ष्यवेध प्रशिक्षणक्रमाच्या प्रशिक्षणार्थ्यांचे मनोगतः
03 November 2009

Brain: Your own Ginny


All of us have heard the story of Aladdin and The Ginny in our childhood.  The most fascinating part about that story was, whenever Aladdin used to wish something, The Ginny would answer, “Your wish is my command!” and The Ginny would do whatever Aladdin wants. And literally whatever! What if we got The Ginny in our life? What if someone will come in our life and say, “Your wish is my command!”? I bet we will never complain about anything in our life then.
The good news is, we already have our own personal Ginny. Yes. Everyone has his personal Ginny who follows his each and every command. It is nothing but one of our own body parts. It is our own ‘Brain’. God has sent us on this planet with this magnificent gift. And the truth is our brain is capable of accomplish virtually anything we desire. Our brain has unbelievable capacity. Beyond our imagination!
According to me ‘Brain’ is the most important organ in our body. And it is also one of the most neglected body parts. People go to gym for various reasons; to preserve their heart, to have good looking physique, to have six pack abs etc. but majority of the people take their brain for granted. If you are going in gym and working out for three hours, does not necessarily mean you are also making your brain function at its optimum.
We have seen many examples of people who have lost their body parts such as their hands, legs or even eyes but still they become successful in their lives just because their brain can function at its optimum level. The best example of this is Nick Vujicic. He was born without limbs. Below is his photograph. He is a well-known international motivational speaker.Thanks to advancements in medical science field due to which physically challenged people just have to make minor adjustments and they can live ‘ok’ life. But slightest damage to our brain stem, which connects the large brain to the spinal cord, can produce irreversible coma. And the person who is in coma will continue to live with all other body parts functioning normally, except consciousness. The brain is the only body organ we can not live without. Medical science also, till now is not able to replicate brain and also it does not have any method for brain transplantation.
We can control and master our environment only if our brain is in proper working condition. Even if we want to move our fingers, the command has to come from our brain. All the organs in our body will function properly due to commands they get from our brain. When person’s body part is paralyzed the problem is not in his body part but in his brain. Our brain is always waiting for our every command. It is brain’s duty to carry out anything we ask for. And to carry out our commands brain requires only two things (1) Oxygen in our blood and (2) Iota of glucose.
Our brain weighs approximately 1.4Kg i.e. about 2% of our body weight. As far as functionality is concerned brain defies the fastest modern computer big time. Our brain is capable of processing 300 Crores bits of information per second. Approximately 280 Crores neurons are there in our brain. Each of these neurons is small little independent computer capable of processing 10 Lacs of bits information. Wow. That’s much more than enough.
But with all this great power with us, why can’t we get what we want? Why can’t we get the desired result in all the areas of our life? When our brain is always saying, “Your wish is my command!” why the hell our all the wishes are not becoming true?
Here is the answer; we got this ultimate superlative computer called ‘Brain’ with no user’s manual with it. Isn’t that frustrating? Well, depends on what you choose to do. If we really want to take control of this ultimate resource given to us by the almighty, all we need to do is take conscious efforts to exercise our brain.
There are many ways through which we can exercise our brain. These exercises can be divided in to two categories. Physical Exercises and Mental Exercises; I call them ‘Brain Stimulation Exercises’. I conduct various training programs for students as well as for elder people based on Brain Stimulation Exercises. In my training programs on Brain Stimulation I make participants to do some of the exercises. It’s real fun to do.
For some of us, it might be a really boring subject to understand. For me it’s the most interesting one. My passion of understanding human behavior enabled me to study it. I learned the art and science of NLP (Neuro-Linguistic Programming). I became certified NLP Practitioner (ANLP, UK).
I am fascinated by NLP and doing my best to practice it in my daily life and especially in my training programs. It is the most advanced personal development tool I have ever come across. Now I can surely say that I have at least the introduction part of the manual of my own Brain. Ha-ha.
My further posts will definitely include some of the concepts of NLP and working of a brain.
One last point about world’s one of the most respected scientists and a genius person Albert Einstein. When he died, scientists analyzed his brain. They wanted to find out what was so special about his brain that he was able to invent so many things in one life span. They found The Genius Albert Einstein had not utilized more than 10% of his brain’s total potential. Now we need to ask one question to ourselves, “How much percentage of our brain’s total potential, we are utilizing?

Keep Guessing. :-)Please give your feedback about this article through your comments here. You can also click on ‘FOLLOW BLOG’ (at right hand side of this page) to get regular updates about my blog.

Thank you very much.
Regards,
Atul
Born2WIN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites